I dag gir regjeringen gjenvinningsanlegget til AF Offshore Decom tillatelse til å seksjonere brukte oljeinstallasjoner i Vats- og Yrkesfjorden.
Industri-næringen trenger arbeidsfolk.

– Sier ja til opphugging av oljeinstallasjoner

I dag gir regjeringen gjenvinningsanlegget til AF Offshore Decom tillatelse til å seksjonere brukte oljeinstallasjoner i Vats- og Yrkesfjorden. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Vats- og Yrkesfjorden i Vindafjord kommune.

Fylkesmannen i Rogaland og Fiskeridirektoratet region sør har hatt innsigelser til planen med begrunnelse i naturverdier og fiskeriinteresser. Innsigelsene tas ikke til følge.
– Vi lytter til kommunens ønske om å legge til rette for arbeidsplasser og verdiskapning i Vindafjord, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.
– En god dag for næringslivet i Haugesund-regionen, sier Høyres Arve Kambe.
Og fortsetter:
–Denne saken har jeg jobbet lenge og grundig med og er fornøyd med at regjeringen godkjenner Vindafjord kommunes reguleringsplan og at regjeringen nok en gang fjerner fylkesmannens innsigelse, sier Kambe. Jeg har deltatt sammen med AF Decom på møter i departementet, hatt møter med AF Decom underveis og vært på anlegget i Vats.
Ikke til følge
Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Vats- og Yrkesfjorden i Vindafjord kommune. Fylkesmannen i Rogaland og Fiskeridirektoratet region sør har hatt innsigelser til planen med begrunnelse i naturverdier og fiskeriinteresser. Innsigelsene tas ikke til følge.
– Dette sikrer dagens arbeidsplasser og gir mulighet for å skape nye. Dette er en god dag for arbeidsplasser, lokalt selvstyre, regionen og petroleumsindistrien. Regjeringens vedtak sikrer større fleksibilitet og gir mulighet for god og jevn drift samt arbeidsplasser, sier Arve Kambe.
Skal skje i Norge
– Vi må legge til rette for at fjerning av oljeinstallasjoner kan skje i Norge, på et miljøvennlig vis sier Sanner. I følge kommunens saksbehandling er miljøbasen blant de mest avanserte og miljøsikre anleggene for gjenvinning av offshoreinstallasjoner i Europa. Vi ønsker vekst og verdiskapning i hele landet, og mener denne næringen må ha forutsigbare rammer. En rekke oljeinstallasjoner er planlagt fjernet fra Nordsjøen i nærmeste tid og dette kan være viktige arbeidsplasser i Noreg, sier Sanner og kommer med en liten garanti til de som driver med sjømat i området:
– Sjømattrygghet er viktig og vi stiller derfor strenge krav til miljøovervåking.

Fakta:

• Kommunen vedtok detaljreguleringen av Vats- og Yrkesfjorden i juni i 2014. AF Decom ønsker å benytte området til oppdeling av utrangerte oljeinstallasjoner. Hovedvirksomheten til bedriften i Vatsfjorden er demontering og gjenvinning av petroleumsinstallasjoner. Det er allerede investert om lag 600 millioner kroner i miljøbasen og det er etablert et miljøovervåkningsprogram for aktiviteten.

• Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt grønt lys til planforslaget. Miljødirektoratet mener at det ikke er risiko for forurensing.
En viktig forutsetning for tillatelsen er at bedriften ivaretar miljøhensyn, sjømattrygghet og bred deltakelse i forbindelse med miljøovervåkingsprogrammet. Derfor er det gjort en del innstramminger og presiseringer i reguleringsbestemmelsene.

• Konkret betyr det at virksomheten må begrense sin aktivitet i gyteperioden. Det settes også begrensinger på antall oljeinstallasjoner som kan seksjoneres og hvor lenge de får ligge i fjorden. Mattilsynet og Fiskeridirektoratet må involveres i arbeidet med miljøovervåkingen.