Viktig Kårstø-kontrakt

Fredag tildelte Gassco på vegne av Statoil Aibel en større oppgraderingsjobb på Kårstø.

Kontraktsverdien er på vel 200 millioner kroner, inkludert opsjonene, skriver Aibel i en pressemelding.
– Kontrakten på Kårstø er viktig for oss og ble vunnet i hard konkurranse i et meget krevende modifikasjonsmarked. Jobben vil sysselsette cirka 100 personer på topp, og starter opp umiddelbart, sier Jan Ståle Skår, konserndirektør, Modifikasjoner i Aibel.
Oppgradering
Aibel har utført større og mindre jobber på Kårstø i en årrekke og kjenner dermed anlegget meget godt. Gjennom dagens tildeling av KIP-prosjektet (Kårstø Integrity Project) skal Kårstø-anlegget oppgraderes for å sikre god produksjonsgjennomføring og økt teknisk integritet på anlegget.
Aibel skal gjennomføre både prosjekteringsarbeid, innkjøp, fabrikasjon og installasjon, inkludert det nødvendige rivingsarbeidet. Oppdraget består av flere prosjekt, men hovedjobben går ut på oppgradering av brannvann- og trykkavlastingsystemene samt oppgradering av Aalborg-kjelen (boiler).
To opsjoner
I tillegg inneholder kontrakten to opsjoner. Den mest omfattende opsjonen går ut på å klargjøre og installere et kvikksølvfilter i Statpipe-inntaket. Denne opsjonen kan bli tildelt på nyåret og har en verdi på vel 50 millioner kroner. Den andre opsjonen inngår i opsjon nummer èn og gjelder klargjøring for framtidig installasjon av kvikksølvfilteret.
Arbeidet varer fram til utgangen av 2018 og skal styres fra Aibel-kontoret i Haugesund.