Flere fullfører

73,0 prosent av elevene som startet videregående opplæring i 2011 har fullført videregående innen fem år.

Det er det høyeste tallet som noen gang er notert viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Store forskjeller mellom fylkene.
Akershus er det fylket som har høyest fullføringsprosent (79,2), deretter følger Sogn og Fjordane (78,6). Disse to fylkene ligger et stykke foran de neste på listen Oslo (76,7), Møre og Romsdal (75,6), Vest Agder (75,4), Telemark (75,0) og Rogaland (74,8).

Hordaland (73,2) ligger så vidt over landsgjennomsnittet. Lavest ligger fylkene i Nord. Det er likevel verdt å merke seg at Finnmark (64,3) har den største framgangen med 9,4 prosentpoeng.

Kommunene på Haugalandet greier seg bra.
Vindafjord er den kommunen i Rogaland som har høyest gjennomføring (85,1). Deretter følger Sola (80,3) og Tysvær (78,9). Haugesund har en gjennomføring på 76,8 og Karmøy 75,3. Både Stavanger (74,4) og Sandnes (73,2) ligger lavere.
Også Hordalandkommune Etne (86,8) og Sveio (76,5) kommer godt ut i denne undersøkelsen.
Det publiseres ikke egne tall for de aller minste kommunene. Kommunene Sauda, Suldal, Bokn og Utsira er slått sammen. 78,8 % av elevene fra disse kommunene gjennomførte – også det er over fylkessnittet.