Svein Terje Brekke (Krf) meiner at omsyn må gå framfor prinsipp, når det gjeld korleis kommunen nyttar plassane sine. – Er det ledig plass til ein brukar på Nedstrand, så skal han få bu der, i staden for å bli flytta til Aksdal av prinsipp.
Svein Terje Brekke (Krf) meiner at omsyn må gå framfor prinsipp, når det gjeld korleis kommunen nyttar plassane sine. – Er det ledig plass til ein brukar på Nedstrand, så skal han få bu der, i staden for å bli flytta til Aksdal av prinsipp.

– Rusmisbrukarar nedprioritert av kommunen