Stenger skulen grunna sprengt vassleidning

Fredag 2. mars må elevane på Tysværvåg barne- og ungdomsskule halde seg heime, då ei vassleidning har sprengd.

Dette informerte skulen om i ein tekstmelding til føresette torsdag. Det skriv Haugesunds avis.
Vassleidningen sprengte natt til torsdag, og skulen har torsdag vore uten vatn, blir det opplyst.

Administrasjonen på skulen bekrefter overfor Haugesunds Avis at skulen blir stengd fredag.