Ole-Martin Nordstrand i Tysvær Brannvesen.
Ole-Martin Nordstrand i Haugaland brann og redning iks.

Nei, du skal ikkje brenne bål i helga

Brannsjef Ole- Martin Nordstrand har med umiddelbar verknad lagt ned totalforbod mot å gjere opp eld og andre former for open brenning, inkludert bruk av eingongsgrill. Det same gjeld for heile Haugalandet

– Grunna svært stor skogbrannfare og framleis meldt tørt og varmt, er det lagt ned totalforbod mot å gjere opp eld og andre formar for open brenning. Forbodet gjeld for alle typar open eld eller bål i eller i nærleiken av skog og anna vegetasjon. Dette inkluderer også bruk av eingongsgrill. Forbudet er gjeldande for heile kommunen og gjeld inntil det blir oppheva, seier Nordstrand.

Forbodet gjeld med umiddelbar verknad.