May Linn Kaarhus, Anne K. Kaarhus Parkinson, Laila Nemeth, Kjell Vormestrand, Cecilie Baumann, Lars Skjoldal, Ingrid Skjoldal, Ørjan Skjoldal, og Heidi Våge henger på gjerdet ved dagens stall og venter på nye og betre tider. De kom i dag. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
May Linn Kaarhus, Anne K. Kaarhus Parkinson, Laila Nemeth, Kjell Vormestrand, Cecilie Baumann, Lars Skjoldal, Ingrid Skjoldal, Ørjan Skjoldal, og Heidi Våge henger på gjerdet ved dagens stall og venter på nye og betre tider. De kom i dag. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Fem millioner til Haugaland Hestesportsenter

Regional- og kulturutvalget i Rogaland Fylkeskommune innvilget i dag støtte til det planlagte Haugaland Hestesportsenter AS. Det kan bety oppstart i 2018 på Skeiseid.

Leder av utvalget, Anja Berggård Endresen, fremmet et endringsforslag til saken som sikrer et bidrag på 5 millioner kroner til finansiering og etablering av senteret, samt en regional status. Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

«Vi er veldig positive til at Rogaland Fylkeskommune kan være med til å bidra til utviklingen av hestesport på Haugalandet med et nytt regionalt senter. Det finnes ingen tilsvarende tilbud i området, og mange brukere vil ha stor glede og nytte av at senteret realiseres.» sier Berggård Endresen.

Følgende vedtak ble gjort i dagens møte:
Regional og kulturutvalget omgjør sitt vedtak i sak 53/17 vedrørende søknad fra Haugaland hestesportsenter AS og anlegget gis regional status i tråd med utvalgets vedtak i andre saker om regionale idrettsanlegg. Omgjøringsvedtaket er kun knyttet til søknad og vedtak i sak 53/17, og innebærer ikke at denne tilskuddsordningen som ble vedtatt lagt ned i sak 223/17, er åpnet.
Haugaland Hestesportssenter er berettiget opp til 5 millioner kroner i støtte gjennom status som regionalt anlegg.

Glede
– Dette er en skikkelig gladmelding til hestemiljøet på Haugalandet. Vi er nå inne i en fase hvor det er forhandlinger med ulike entreprenører. Målet er byggestart i oktober 2018, sier Laila Nemeth i Haugaland Hestesportsenter.