Fastlegekrisen rammer Tysvær

Tysvær kommune prøver å gjøre en god innsats for innbyggernes helse, f.eks. innen rus- og eldreomsorgen, helsestasjonsvirksomheten, friskliv og frivillighet.

Imidlertid har helseadministrasjonen tilsynelatende ikke forstått alvoret i fastlegekrisen og gjør etter min mening ingen innsats for sine fastleger.
Som det ble omtalt i Nedstrand bygdeblad 7.mars 2019, er det allment kjent, at fastlegene sliter, spesielt etter de mange ekstraoppgavene samhandlingsreformen har medført.
I 2017 ble fastlegestillingen i Nedstrand lyst ut. Jeg som den gang hadde jobbet i 44 år som lege i Nedstrand rådet kommunen å ansette lege i fastlønnet stilling, men fikk ikke gehør. Allerede i flere år hadde mange kommuner i Norge forstått, at eneste mulighet til å unngå store økonomiske belastninger grunnet dyre ordninger med vikarleger var å ansette allmennleger i fastlønnede stillinger med mulighet for overgang til å drive som selvstendig næringsdrivende etter noen år. I løpet av kort tid har 2 mannlige og 1 kvinnelig fastlege sagt opp sine stillinger fra de tre flerlegekontorene. (Selvfølgelig er det en fordel med felles praksis for flere leger fremfor solopraksis, men det lar seg ikke gjøre overalt i Norge uten tilrettelegging fra kommunen).
Oppsigelsesgrunnene til alle de tre legene burde være godt kjent for Tysvær kommune sin helseadministrasjon og overrasker meg ikke i det hele tatt.
Det er ikke bare det, at legene har en belastning med altfor mange daglige arbeidstimer, men å være selvstendig næringsdrivende krever også følgende: en kan ikke være fraværende grunnet egen sykdom eller krise, fødselspermisjon, pålagt videre- og etterutdannelse, feriefravær uten å skaffe vikar. I motsetning til andre næringsdrivende yrkesgrupper er faktisk videre- og etterutdannelse som spesialist i allmennmedisin lovpålagt.
Nå er snart kvinnelige leger i flertall også i Tysvær som i resten av landet. Hva har Tysvær kommune tenkt å gjøre for å gjøre det attraktivt for unge, kvinnelige leger i fertil alder å søke ledige stillinger?
Som så mange andre kommuner i Norge har Vindafjord og Sveio fått det til med fastlønnstillinger for sine leger. Kommunene har som jeg har forstått, ingen ekstrautgifter, siden de som motytelse får pasientenes egenandeler og legenes refusjon.
Hvor lenge tør Tysvær kommune bare se det an? Det er på høy tid å gjøre noe!

Pensjonert spesialist i allmennmedisin
Dietlind Exner Nakling

LES OGSÅ:
https://tysver-bygdeblad.no/2019/03/13/trist-trist-trist/