Oppvekst, skole og barnehage

Skolen er samlingsstedet i lokalmiljøet, og vi ønsker at det skal være sterke lokalmiljø i hele kommunen.

Lokale skoler er trygt for spesielt de minste barna, og sparer dem for lange bussturer. Det bidrar også til god fysisk aktivitet ved at barna kan gå eller sykle til skolen.
Kommunen må prioritere bygging av gang- og sykkelveier, og ha fokus på trafikksikring spesielt i tilknytning til skolene våre.
Skolen er foreldrenes medspiller i opplæring og barns utvikling. Kommunen skal bidra til å styrke kompetansen til lærer og andre ansatte slik at alle barn i Tysvær får det beste grunnlaget for videre utdannelse og utvikling.
Vi ønsker å starte prøveordning med skolemat i barne – og ungdomsskolen. Både fysisk aktivitet og godt kosthold er viktig for barns utvikling og disse aktivitetene fremmer også god sosial opplæring.
Frp støtter etablering av private barnehager, og vil ha fokus på kompetanse heving for pedagoger og andre ansatte i barnehagen. Der er viktig at det finnes et barnehagetilbud i hele kommunen.

Herman Andreas Berg,
4. listekandidat Tysvær Frp