Tysvær blandakor er klar for konsert på sundag. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Tysvær blandakor er klar for konsert på sundag. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Torsdag 12. mars: Stadig nye arrangement er avlyst (oppdatert 14.30)

Her er en oppdatert liste på avlyste arrangement. Blant annet med informasjon om utsettelser av årsmøter i idretten. Olalia fjellstove også stengt. Konserter avlyst.

Fra kirka:
Avlyste arrangmenter i dag og framover:
-Dåpsskole i dag (torsdag)
-Gudstjenesten i Aksdal kyrkje på søndag er avlyst. I stedet blir det åpen
kirke fra kl. 10-13.00 med mulighet for lystenning, bønn og samtale.
-Etter skoletid 18.03
-Konsert med Tysvær blandakor 22. mars
-Kyrkjeonsdag 25. mars
-Lunsjtreff 26. mars
-Basaren til kyrkjeforeningen 27. mars
-NB: Konfirmantundervisningen neste uke blir omorganisert eller evt. avlyst. Det er ikke aktuelt å samle alle konfirmantene med foreldre som planlagt. Informasjon kommer.

SISTE MELDT INN:
Leirong Kystlag: Årsmøte blir utsatt. Etter signalene som er kommet fra regjeringen. Velger vi å utsette årsmøte vårt.
Årsmøte Indre Haugaland Ryttersportklubb er avlyst. Alle ridekurs og organisert aktivitet på hestesportarenaen stoppes fram tom påske.
Nedstrand Bygdahus og Nedstrand IL: Styret i bygdahuset har besluttet og stenge hele huset fra 18.00 i kveld. Det betyr at all trening i gymsal og treningsrommet blir stengt. Gjelder og solarium og utleige av huset.
Haugesund Turistforening avlyser all aktivitet, og stenger turbutikken og Olalia Fjellstove inntil videre.
Som andre bedrifter velger Haugesund Turistforening å legge til grunn et føre-var- prinsipp for egen drift, medlemmer og andre brukere av våre tilbud. All planlagt aktivitet, som kurs, turer og dugnader stoppes inntil videre.
Olalia Fjellstove har hatt helgeåpent med kafédrift hver helg siden midten av ja- nuar. Nå holdes fjellstova stengt fremover. Det samme gjelder turbutikken på By- tunet.
Konserten med Henrik Hundsnes, Tenoran og Steffen Horn i festiviteten er avlyst og flyttet til høsten.
Friskis & Svettis avlyser all trening inntil videre.
Tysvær bibliotek har følgende melding til sine brukere: Vi følger anbefalingene fra Tysvær kommune for å forebygge smitte av koronaviruset og avlyser tre arrangement før påske. Dette gjelder Oppdag Vesterled. Nordlige Skottland, Orknøyene og Shetland, Korrekt og ukorrekt talemål. Formiddagsforedrag på storskjerm. og Å dyrke i pallekarm. Vi håper arrangementene kan settes opp senere, og kommer ev tilbake med nye datoer. Slektskafé og Språkkafé er små arrangement som foreløpig går som planlagt.
Tysvær Hagelag avlyser hagemøte den 23. mars kl. 19.00 på Stegaberghuset på Frakkagjerd.
Tysvær Hagelag avlyser Barnas Hagelag møte på Frakkagjerd den 30. Mars kl. 18.00. Dette arrangement blir utsatt.
Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har Norges Idrettsforbund sin generalsekretær i dag besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.
Haugalandmuseet stenges fra i dag.
Norges Musikkforbund (NMF): Det er i dag (12.03) gått ut informasjon til alle våre medlemskorps der vi anbefaler dem å avlyse all aktivitet frem til over påske.

Meldt inn tirsdag og onsdag: https://tysver-bygdeblad.no/2020/03/11/koronaviruset-avlyser-og-innforer-begrensinger/