Det blir åpen kirke i Tysvær kirke i kveld. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Her er datoene for årets konfirmasjonar. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Koronaviruset: Lurer du på når det blir konfirmasjon? Her er datoene

Vårens konfirmasjonar er utsett til hausten. Her er datoane for Tysvær.

– Leiinga i Den norske kyrkja har bedt kyrkjelydane om å utsetje dei planlagte vårkonfirmasjonane til hausten. Vi veit ikkje kor lenge dagens spesielle situasjon vil vare, og konfirmantfamiliane treng å vite kva dei har å halde seg til.
Kyrkja må sjølvsagt til ei kvar tid lytte til dei råda styresmaktene har bestemt. Vi håpar og bed om at dei datoane vi nå har sett opp kan gjennomførast som planlagt, skriv kyrkja i ei pressemelding.

Her er dei nye datoane for konfirmasjonar i Tysvær og Bokn, hausten 2020:
Søndag 20. september, Skjoldastraumen kyrkje.
Laurdag 26. september, Aksdal kyrkje.
Søndag 27. september, Aksdal kyrkje.
Søndag 27. september, Bokn kyrkje.
Søndag 27. september, Nedstrand kyrkje.
Laurdag 3. oktober, Tysvær kyrkje.
Søndag 4. oktober, Tysvær kyrkje