– Målet er at panelet skal bestå av kvinner og menn i ulike aldersgrupper, som er busett på forskjellige stader i kommunen, seier plansjef John-Fredrik Rognsvaag. 
Arkivfoto: Mona Terjesen
John-Fredrik Rognsvaag. Arkivfoto: Mona Terjesen

Kommunen vil ha deg med i et samarbeidsprosjekt

Uansett hvem du er, hvor du bor, alder eller bakgrunn, nå vil kommunen ha deg til å ta aktivt del i planleggingen av vårt framtidige Tysvær.

– Vi trenger innbyggerne med oss for å tenke nytt, sier plan- og utviklingssjef John-Fredrik Rongsvaag.
Samfunnet står foran store endringer på grunn av utfordringer knyttet til demografi, og derfor har Tysvær kommune iverksatt tiltak som framstår som både innovative og spennende. De har som en av landets første kommuner invitert alle sine innbyggere til å bli med i et innbyggerpanel, og til nå har 160 personer meldt seg på. De skal gjennom spørreundersøkelser få si sin mening om store og små tiltak eller endringer i kommunen.

SI DIN MENING HER: https://tysver-bygdeblad.no/2021/05/07/si-din-mening-hvordan-vil-du-ha-det-nar-du-blir-eldre/

Kommunens hjemmeside er blitt omarbeidet, og der kan alle holde seg orientert om kommunens planer og pågående saker. Innbyggerne skal kunne påvirke et planforslag som er ute på høring. Slik kan saker løses med innspill både fra fagfolk i kommunen og innbyggere som har kunnskap om lokale forhold.

Demografiutfordring
I Tysvær vil det allerede i 2030 – altså om vel 8 år – være 412 flere personer over 75 år enn i dag. I Norge i dag får hver kvinne færre enn 1,5 barn, derfor vil det bli færre voksne til å bære velferdsbyrdene for et stadig økende antall eldre. Framtiden blir annerledes.
Skremmende perspektiv, kanskje? Tja, det kommer an på hvordan en tenker. La oss kikke nærmere på hva det betyr for oss tysværbuer.
I dag bor hele 94 prosent av innbyggerne i enebolig, vertikaldelt bolig eller rekkehus. Slike boliger er i hovedsak utstyrt med trapper, en utfordring for mennesker med redusert helse.
Tidligere var det mer vanlig at barn ble boende i nærheten av foreldrene etter at de ble voksne, mens i dag reiser ungdommen oftere ut for å få utdannelse – og de flytter ikke like ofte hjem igjen. Det betyr at far og mor har færre slektninger i nærheten som kan stille opp når aldersutfordringer melder seg.
Utfordringer
I dag bor vi overalt i kommunen, fra sentrum og ut til de fjerneste avkroker. Hva betyr det når man blir eldre, får alle hurtig hjelp når det er behov for det?
Boligen kan være av eldre dato og ikke tilpasset redusert bevegelighet, derfor kan det være behov for å modernisere mens man fortsatt har helse og førlighet i behold. Hvis man er blitt aleine etter mange år vil tilværelsen inneholde nye krav. Ny bolig, kanskje? Hva med økonomi – det koster å bygge om eller å kjøpe nytt. Mange lurer på om det finnes støtte og hjelp i en slik fase i livet.

Samarbeid
For å bygge framtidas samfunn i Tysvær må alle gode krefter samarbeide.
-Vi påstår ikke at vi har alt vettet sjøl, sier Rognsvaag lunt. -Våre innbyggere sitter på kunnskap, og de vet mye om saker som angår dem og deres nærmiljø. Disse kreftene vil vi ta i bruk.
-Vi toner ned vår egen rolle, vi har sterkere fokus på hvordan vi kan løse oppgavene sammen. Vi syns det er viktig at alle får si noe om hva som skal gjelde for Tysvær i tiden framover, sier folkehelsekoordinator Ann-Kristin Berge Dahle.
– Gjennom Innbyggerpanelet og via hjemmesiden vår forventer vi å få mange innspill. Vi håper at det kommer synspunkter og ideer ut av prosessene som vi ikke hadde tenkt på, sier Rognsvaag.
Som eksempel nevner han hvordan tomtesaken som gjelder skolebygg blir behandlet:
-Før ville rådmannen ha utarbeidet saken før den gikk til politikerne for avstemming. Da hadde innbyggerne anledning til å uttale seg, men måtte gå via politikerne. Nå blir alle saker lagt ut på Tysvær kommune sin hjemmeside, og innbyggerne har anledning til å uttale seg før rådmannen gir sin vurdering. Vi får sjekke ut at alt er tatt med, eller om det er forhold knyttet til saken som vi ikke kjenner til. Vi er lydhøre og åpne for innspill som kommer fra publikum.

Spørreundersøkelser

Det er sendt ut digitale spørreundersøkelse til innbyggerpanelet, til lag og frivillige organisasjoner og til næringslivet, der de er blitt bedt om å svare på spørsmål om morgendagens eldreomsorg og hvordan den bør drives.
Tysvær Bygdeblad er med å sette lys på tiltaket, og vi utfordrer våre lesere til å tenke gjennom hvordan en ser for seg sin egen tilværelse når en blir 75-80 år. Følgende spørsmål kan være greit å tenke gjennom:
-Hvor vil du bo for å ha et godt liv?
-Hvordan vil du at boligen din skal være tilrettelagt hvis du får sviktende helse?
-Hvilke tjenester vil du trenge fra det offentlige?
-Hvilke omgivelser trenger du, og hva ønsker du av fellesskapet?
-Hvilke aktiviteter vil du at hverdagen din skal inneholde?
Kommunen vil høre innbyggernes mening, og de innspill og synspunkter som kommer kan være medvirkende til at flest mulig får den alderdommen de ønsker seg.

Tenke nytt
– Det er nødvendig å tenke gjennom disse spørsmålene. De som er så heldige å bli eldre trenger å finne ut om boligen de bor i også er formålstjenlig om 10-15 år. Men en står ikke helt aleine, forsikrer folkehelsekoordinator Ann-Kristin Berge Dahle. Hun fortsetter:
-Vi kommer til å få en annen hverdag, men den trenger ikke å bli verre. Men den må planlegges.
Plan- og utviklingssjef John-Fredrik Rognsvaag deler hennes syn, og føyer til:
-Kommunen skal ikke legge til rette for et samfunn som innbyggerne ikke vil ha. Vi er klar over at når dagens 68’ere blir eldre, vil de stille andre krav til livskvalitet enn dagens 80-åringer som vokste opp med primærnæringene. Både for å komme utfordringer i økonomien i forkjøpet og for å bidra til et godt liv for våre innbyggere, må vi se framover og lage gode løsninger nå.

Fellesskapet
– Kommunen kan bidra med mye, men vi vet at innbyggerne er mest opptatt av hva den enkelte beslutning betyr for akkurat meg, sier Berge Dahle
– Vi inviterer folk til å gjøre seg kjent med våre hjemmesider der en enkelt kan komme i kontakt med kommunen, sier Berge Dahle.
Innbyggerne kan komme med forslag på kommunens hjemmeside, der andre med tilsvarende planer kan delta og gi gode ideer. Da kan folk hjelpe til med å skaffe opplysninger om gode ideer som er blitt satt ut i livet tidligere.
-Vi må hjelpe hverandre med å bli bedre. Fortsatt vil ikke hver enkelt kunne få sin vilje gjennom hver gang, men hvert eneste innspill skal bli hørt og tatt på alvor, lover plan- og utviklingssjef John-Fredrik Rognsvaag.
Han lover at det skal bli laget et resyme over alle innkomne forslag. Disse skal legges ut på hjemmesidene eller sendes ut til gruppa som har svart. Innspillene tas også med i saksutredningene.

Hensikt
Folkehelsekoordinator Ann-Kristin Berge Dahle oppsummerer det pågående arbeidet slik:
– Tysvær kommune ønsker å høre innbyggerne sine stemmer, ikke bare i et spesifikt prosjekt, men i alt de foretar seg av plan- og utviklingsarbeid. Også via en medvirkningsportal koblet opp mot kommunens nye hjemmeside skal det tilrettelegges for samskaping. Vi prøver ut Innbyggerpanelet og andre verktøy for å gjøre det lett for publikum å si sin mening. Viktige saker og veivalg kan drøftes og gis innspill til, blant annet eldreomsorg, boligpolitikk og skolestruktur. Vi søker ulik kunnskap som kan belyse sakene, og som igjen kan gjøre oss i stand til å ta bedre beslutninger.