Måling gjort av Norstat for NRK august 2021, Rogaland.
Måling gjort av Norstat for NRK august 2021, Rogaland.

VAL: Fersk måling gir dårlege tal for Høgre i Rogaland