Slik skal Kvinnesland småbåthavn se ut når den er ferdig utbygget. Foreløpig er det byggetrinn 1 som ferdigstilles og er klar for salg.
Slik skal Kvinnesland småbåthavn se ut når den er ferdig utbygget. Foreløpig er det byggetrinn 1 som ferdigstilles og er klar for salg.

Ny båthavn ved Slåttevik