Mye folk på Tysværdagen. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Mye folk på Tysværdagen. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

1000-vis koser seg på Tysværdagen – og stor aktivitet