I 2018 brukte vi mer strøm enn noen gang tidligere. Foto: Statnett
Naturressurskommunene, KS, Industri Energi, Fellesforbundet og Norsk Industri krever umiddelbar støtte til strømprisutsatte bedrifter

Naturressurskommunene, KS, Industri Energi, Fellesforbundet og Norsk Industri krever umiddelbar støtte til strømprisutsatte bedrifter