Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Er du solsmart


Norge er blant de landene i verden som har størst forekomst av den alvorlige og stadig økende hudkrefttypen melanom, også kalt føflekkreft. Mange tilfeller kan forebygges- her gjelder det å være solsmart.

Ann-Kristin Berge Dahle – FOLKEHELSEKOORINATOR

Hva vet vi om melanom?
Kreftregisteret kom nylig med oppdatert statistikk på nye krefttilfeller i Norge. I forhold til krefttypen melanom ble cirka 2900 personer diagnostisert i 2022, noe som var en økning på nærmere 500 tilfeller fra året før. Kreftregisteret spekulerer i at bykset i antall nye tilfeller kan ha med koronapandemien å gjøre i forhold til at færre oppsøkte helsevesenet med ulike helseplager, men at økningen uansett er dramatisk. Økningen i antall nye tilfeller finner man hos begge kjønn, men sterkest hos kvinner. I forhold til alder ser man den kraftigste veksten hos eldre, og spesielt de over 70 år. Årlig dør rundt 300 personer av melanom i Norge.
Den viktigste årsaken til melanom er UV-stråling fra sol og solarium. Den sterke økningen i forekomst de siste tiårene skyldes sannsynligvis endring i solvaner og økt UV-eksponering.

Hva skal man se etter?
Føflekkreft kan oppstå enten i allerede eksisterende føflekker på kroppen, eller som en helt ny pigmentering. Det er mer vanlig at et melanom oppstår som en ny flekk på normal hud, enn i en føflekk man har fra før.
Kreftforeningen beskriver følgende symptomer som man bør se etter når det gjelder melanom: en føflekk eller en ny flekk som endrer form eller farge (spesielt til svart), vokser, klør, blør eller danner sår, har asymmetrisk form, har ujevn farge og/eller har uklar overgang til normal hud. Har man mistanke om en uvanlig endring er rådet å ta kontakt med fastlegen for nærmere vurdering. Dersom melanom oppdages tidlig er prognosen god.

Forebygging og redusere risiko
Selv om det ikke finnes noen garanti mot å få kreft, kan mye gjøres for å minske risikoen. I forhold til melanom er det enkle råd som kan være med å forebygge, og som er viktige gjennom hele livsløpet fra barn til eldre. Barn under ett år bør for eksempel ikke oppholde seg i direkte sol. Solrådene er generelt å begrense tiden i sterk sol og oppsøke skygge, beskytte seg med klær, hatt og solbriller, bruke rikelig med solkrem, smøre seg ofte og bruke solfaktor 30 eller mer samt å ikke bruke solarium.
Det er også viktig å huske på at UV-strålene kan være sterke selv om det er kaldt i luften eller litt overskyet. Et godt råd er også å følge med på UV-indeksen via ulike apper eller nettsider. UV-indeks er et mål på hvor sterk UV-strålingen fra solen er. Jo høyere tall, jo sterkere er UV-strålingen og jo viktigere er det å beskytte seg mot solen. Beskytt deg hvis UV-indeksen er 3 eller høyere.