Ledigheten holdt seg lav i Nord-Rogaland i hele 2023