Statens vegvesen kontrollerte over 46 000 person- og varebiler langs vegene i 2023