Straumrekninga etter sprengkulda: Mellom 2200 kr og 3000 kr i snitt