Blant de 4 339 insekttartene, er det så langt funnet 171 truede arter og det er rødlistearter på nesten alle undersøkte lokaliteter. Artene er funnet på 140 lokaliteter, og det langsiktige målet er å utvide programmet til 250.
Blant de 4 339 insekttartene, er det så langt funnet 171 truede arter og det er rødlistearter på nesten alle undersøkte lokaliteter. Artene er funnet på 140 lokaliteter, og det langsiktige målet er å utvide programmet til 250. FOTO: Sondre Dahle

Færre insekter i naturen, nedgangen fortsetter