Noregs Bank held styringsrenta uendra på 4,5 prosent