— Optimismen knyttet til ansettelser er på et lavere nivå sammenlignet med tidligere år, sier Merethe P. Haftorsen.
— Optimismen knyttet til ansettelser er på et lavere nivå sammenlignet med tidligere år, sier Merethe P. Haftorsen.

NAV: Virksomhetene i Rogaland mangler totalt 5 028 personer