Innbyggjartala i Tysvær er stabile, og samfunnsutviklingssjef i Tysvær kommune John-Fredrik Rognsvaag, kan planlegge for framtida. Likevel  må me få fleire barn om veksten skal fortsette også i framtida.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Innbyggjartala i Tysvær er stabile, og samfunnsutviklingssjef i Tysvær kommune John-Fredrik Rognsvaag, kan planlegge for framtida. Likevel må me få fleire barn om veksten skal fortsette også i framtida. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Folkevekst som forventa og til å handtere