I 2022 oppnemnde regjeringa eit utval som skulle gjennomgå kvalitetsvurderingssystemet i skulen. Utvalet foreslår å avvikle eksamen i grunnskulen, noko ei rekke kommunar er kritiske til. Foto: Frederik Ringnes / NTB / NPK
I 2022 oppnemnde regjeringa eit utval som skulle gjennomgå kvalitetsvurderingssystemet i skulen. Utvalet foreslår å avvikle eksamen i grunnskulen, noko ei rekke kommunar er kritiske til. Foto: Frederik Ringnes / NTB / NPK

Kommunar kritiske til avvikling av eksamen