Telenor stoppa 510 millionar forsøk på digital kriminalitet