Lesarinnlegg

Utdanningsforbundet: Resolusjon 5

Utdanningsforbundet: Resolusjon 4

Levende bygder og fornuftige dispensasjoner

Kven eig «den sunne fornuft»?

Legebehandling, og behandling av leger

Hvem vil ha min stemme i årets kommunevalg?

Ungdom og rus

Når helsesjefen ikke tenker på helse

Trist, trist, trist

Fastlegekrisen rammer Tysvær

Derfor vil vi vite hvordan elevene sover

Takk for svar «Tidleg innsats»

Svar på spørsmål frå Gunn Marit Lygre, Krf.

Tidleg innsats – jordmorteneste

Vedr. Rusboliger

Farlige forenklinger

Den «fjerde» statsmakt

Når mammutsyka kom til bygda!

EN HISTORIE OM KNUSTE SPEIL – ET JULEBREV FRA SØRVÅG

Svangre kvinner til besvær?